Exportrådgivning | Deskago AB
Oss.jpg

Tjänster

Vad gör Deskago?

VAD GÖR DESKAGO?

 • Partner (distributör - agent - återförsäljar) sökningar eller kund (OEM) sökningar för icke exporterande företag
 • Partner (distributör - agent - återförsäljar) sökningar eller kund (OEM) sökningar för exporterande företag för komplettering eller byte av affärspartner
 • "Exportchef-Att-Hyra" för effektiva punktinsatser i startup företag eller tidig exportfas
 • Internationella marknadsundersökningar
 • Neutralt bollplank vid internationella affärsförhandlingar
 • Affärstolk på tyska & engelska

FÖR VEM?

 • Företag med efterfrågade produkter i Sverige som önskar börja exportera
 • Exporterande företag som vill in på en ny marknad eller behöver aktivera, komplettera eller byta ut existerande affärspartners
 • Företag med exportambitioner som initialt önskar scanna av företagets internationella attraktionskraft
 • Etablerade exportföretag som neutralt eller konfidentiellt vill se över sina exportmarknader & affärspartners

VARFÖR?

 • Öka företagets lönsamhet via ökade volymer på export
 • Företagets hemmamarknad är mogen eller mättad
 • Företaget önskar bli en internationell aktör i sin bransch
 • Företaget vill in på ytterligare exportmarknader
 • Missnöje med nuvarande affärspartners
 • Behov av en neutral internationell marknadsundersökare
 • Undanröja språk- eller kulturförbistring med internationella partners och kunder